نمودار گردش کار ثبت نام تایوان

نمودار گردش کار ثبت نام تایوان
چت کن
جزئیات محصول

نمودار جریان ثبت نام شیمیایی تایوان

مقررات ثبت نام ماده شیمیایی جدید و موجود #39; از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تایوان (موثر از ماه دسامبر سال 2014) و #39؛ مقررات ثبت نام شیمیایی جدید #39; صادر شده توسط تایوان مول (موثر از 1st ژانویه سال 2015) هستند 2 مقررات که نیاز به ثبت نام جدید مواد شیمیایی (NCS) و مواد شیمیایی موجود (ECS). زیر روند خدمات است.

Randis Chemwise عامل موفق است که متخصص در ارائه خدمات مشاوره حرفه ای از تایوان فلوچارت ثبت نام است. ما به مجهز گروه تایوان های واجد شرایط ثبت نام مشاور فلوچارت و تیم مدیریت حرفه ای در خدمت شما. باید شما ممکن است نیاز باشد خدمات ما، تماس با ما!

پرس و جو