آشنايي با مواد غذایی بسته بندی مواد بسته بندی

خوش بنیه PP و PET پلاستیک ساخته شده است. فرایند اصلی تولید: ذرات پلاستیکی ذوب فشار---خنک کننده و---سیم پیچ بسته بندی--ذخیره سازی خوش بنیه با ص توسط حرارت ذوب، کشش های خنک کننده به تولید ساختار شبکه مواد بسته بندی، موثر بر کیفیت بسته بندی شده با پارامترهای اساسی کششی کشیدگی و طول و انحنای و غيره. تحت تنش همان و پارامترهای دیگر، دیگر کاهش هزینه. Hangzhou یونگ-مقدمه چهار جهان پیشرفته ترین بسته بندی تسمه خط تولید فرآیند تولید استحکام بالا با کیفیت بالا بند جدید زیست 3000 m، بسته قیمت واحد قیمت هر متر هزینه و زیر قیمت واردات داخلی و مشابه انتظار می رود هزینه 120 ٪،