حضور فرم آمید در محصول

با استفاده از فرم آمید در فوم پلاستیک، فوم پلاستیک، بیشتر پلاستیک سبک تر و فرم آمید انعطاف پذیری پلاستیک ساخت محصول سخت به خطا را افزایش می دهد. فرم آمید به عنوان اتیلن وینیل استات (EVA) روان در فوم پد ممکن است; به عنوان حباب فوم عامل در فرآیند تولید تجزیه; یا به عنوان تولید اتیلن وینیل استات (EVA رزین) حلال های باقی مانده.