GHS MSDS و برچسب تهیه نمودار گردش کار

GHS MSDS و برچسب تهیه نمودار گردش کار
چت کن
جزئیات محصول

GHS MSDS و برچسب تهیه نمودار گردش کار

جهانی هماهنگ سیستم از طبقه بندی و برچسب های مواد شیمیایی (کوتاه برای GHS)، منتشر شده توسط سازمان ملل متحد است سند اصولی برای هدایت کشور کنترل خطرات شيميايي و محافظت از سلامت انسان و محیط زیست. زیر روند خدمات است.

Randis Chemwise عامل موفق است که در ارائه خدمات مشاوره حرفه ای از فلوچارت تهیه msds و برچسب ghs تخصصی است. ما به مجهز گروه msds ghs واجد شرایط و آماده سازی برچسب فلوچارت مشاور و تیم مدیریت حرفه ای در خدمت شما. باید شما ممکن است نیاز باشد خدمات ما، تماس با ما!

پرس و جو